Välkommen

Vår mottagning ligger centralt i Malmö vid Gustav Adolfs Torg. Mottagningen arbetar med psykoterapi både i långa och korta kontakter – individuellt eller i familj/par.

Konsultation och handledning erbjuds organisationer och företag både enskilt och i grupp. Där den personliga utvecklingen är ett stort och viktigt utvecklingsområde.

Kontakten och relationen mellan dig/er som sökande och oss som behandlare/terapeut är den viktigaste kärnan till att en förändring tar form. Man behöver inte ha problem eller symptom utan man kan se kontakten som ett led i den personliga utvecklingen eller för att utveckla sin parrelation.

Tid bestäms för ett första samtal där vi går igenom och undersöker din/er situation och de förväntningar som finns. Om kontakten är ömsesidigt positiv gör vi en plan och struktur för hur vi går vidare med det gemensamma arbetet.

Lämna ett svar