Välkommen

Vår mottagning ligger i Malmö på Fersens väg 18. Mottagningen arbetar med psykoterapi både i långa och korta kontakter – individuellt eller i familj/par.

Konsultation och handledning erbjuds privat eller genom organisationer och företag, både enskilt och i grupp. Vi erbjuder även chef- och personalutveckling. Den interna utvecklingen för medarbetare och grupp är ett stort och viktigt utvecklingsarbete.

Kontakten och relationen mellan dig/er som sökande och oss som behandlare/terapeut är den viktigaste kärnan till att en förändring tar form och ursprunget till den tillit som etableras mellan oss och möjliggör att ett samarbete kan ta form. Orsaken till eller problematiken som ligger bakom att man söker psykolog eller psykoterapeut kan se olika ut och vara mer eller mindre akut. Man behöver inte ha problem eller symtom utan man kan även se kontakten som ett led i den personliga utvecklingen eller för att utveckla sin parrelation.

Tid bestäms för ett första samtal där vi går igenom och undersöker din/er situation och de förväntningar som finns inför samtalskontakten. Om kontakten är ömsesidigt positiv gör vi en plan och struktur för hur vi går vidare med det gemensamma arbetet.

Lämna ett svar